Doorkijk opdrachten Wis & Waarachtig

Sinds 2001 heeft W&W honderden organisaties ondersteunt bij het maken van verschil vanuit verbinding. Eenmalige adviesvraagstukken, interim-opdrachten, workshops, positioneringssessies, tekstproducties, social media campagnes, communitybuilding, verandercommunicatie en wat al niet meer. Het palet is divers. Van overheidsinstellingen tot multinationals, MKB en start-ups, zoals DSM, gemeente Maastricht, hogeschool Zuyd, Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek, Stichting Regiobranding Zuid-Limburg en Vodafone. Een kleine greep uit de werkzaamheden door de jaren heen.

Internationale Stichting Alzheimer Onderzoeksparringpartner (2006 – heden)
Het begon met en het herschrijven van een brochure over dementie. Het klikte zo goed dat het uitgroeide tot een nauwe samenwerking die uitmondde in het aantrekken van een eigen communicatiemanager voor de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek. De organisatie heeft door de jaren heen een enorme groei doorgemaakt. Tot vandaag de dag is W&W betrokken als sparringpartner en adviseur bij het ontwikkelen en positioneren van nieuwe initiatieven.

Ultimaker – adviseur positionering (2015)

Verantwoordelijk voor de missie, visie en positionering van Ultimaker aan de hand van de Golden Circle. Ultimaker is een jonge, succesvolle Nederlandse start-up. De organisaties kent een ongekende groei. Why, what en how ingevuld ten behoeve van toekomstige groei, interne en externe communicatie en financieringsronde.

Mosa Glas – SEO-teksten (2015)

In samenwerking met We Focus tekstproductie van niet te tellen veel pagina’s over glas voor de nieuwe website van Mosa Glas. SEO-tekst is tekst die rekening houdt met de wens van de bezoeker en de werking van de zoekmachines. Op die manier draagt de tekst bij aan de vindbaarheid van een website, zorgt er tevens voor dat die de moeite waard is om te lezen en de bezoeker aanspoort tot actie (conversie).

Mode Maastricht – extern adviseur  (2013 – 2015)

Betrokken bij het project Mode Maastricht. Deelnemer bij werksessies ten behoeve van identificeren van kansen en bedreigingen en het creëren van draagvlak, coach bij project Ondernemer-Ontwerper, panellid bij presentatie projectplan en verantwoordelijk voor de positionering. Voor 2015 en 2016 is de gemeente Maastricht een samenwerking aangegaan met LovestoHave.com een door W&W ontwikkeld fashionplatform om te voorzien in de PR van winkels.

Stichting Regiobranding Zuid-Limburg – communicatiemanager (2018 – 2012)

Communicatiemanager bij Stichting Regiobranding Zuid-Limburg. Een in 2008 gestarte samenwerking tussen 50 bedrijven en instellingen, 18 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg. O.a. verantwoordelijk voor de website zuidlimburg.nl met 70.000 bezoekers en voor verschillende PPS-projecten zoals European Logistics Hub en Smart Services Hub. Tot geboekte resultaten verschillende awards en een succesvolle lobbyactie waarbij LinkedIn een Maastricht Area creëerde (tot die tijd Eindhoven Area). Tussen 2012 en 2014 maakte Stichting Regiobranding Zuid-Limburg incidenteel gebruik van de diensten van W&W, zoals het verzorgen van workshops social media voor de aangesloten organisaties.

Gemeente Maastricht – organisatieontwikkeling  (2005 – 2007)

In opdracht van de afdeling concernstaf en in nauwe samenwerking met de afdeling communicatie verantwoordelijk voor de communicatie rondom organisatieontwikkeling, bestaande uit een cultuur- en structuurverandering, inclusief verhuizing naar een innovatief kantoorconcept met flexibele werkplekken. Verantwoordelijk voor opzet en uitvoer communicatieplan met als belangrijkste interne doelgroepen het management, middenmanagement en medewerkers. Strategische resultaten o.a. één fte voor interne communicatie en ontwikkeling van een eenduidige huisstijl voor de gehele gemeente.